AVAILABLE POSITIONS

Marketing Executive
Location: Phụ Nữ Builiding, 20 Nguyễn Đăng Giai, Thảo Điền ward, District 2, HCM
Job tags: Brand, Marketing
Number of positions: 01
Posted 29/02/2024
DETAIL
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1201518548 cấp ngày 07/03/2016 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang