AVAILABLE POSITIONS

Event Executive
Location: Floor 9, Phu Nu Building, 20 Nguyen Dang Giai, Thao Dien Ward, Dist.2, HCMC, Vietnam
Job tags: Communication, Event, Marketing
Number of positions: 01
Posted 08/01/2024
DETAIL
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1201518548 cấp ngày 07/03/2016 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang