AVAILABLE POSITIONS

Distribution Sales Representative
Location: Phụ Nữ Building, 20 Nguyen Dang Giai street, Thao Dien ward, district 2, HCM
Job tags: Bakery, F&B, Food Service, Sales
Number of positions: 01
Posted 29/02/2024
DETAIL
Distribution Sales Representative
Location: DETECH II Building, 107 Nguyen Phong Sac street, Dich Vong Hau ward, Cau Giay district, Ha Noi
Job tags: Bakery, F&B, Food Service, Sales
Number of positions: 01
Posted 29/02/2024
DETAIL
Distribution Sales Representative
Location: Cần Thơ
Job tags: F&B, Food Service, Sales
Number of positions: 01
Posted 29/02/2024
DETAIL
Beverage Application Advisor
Location: DETECH II Building, 107 Nguyen Phong Sac street, Dich Vong Hau ward, Cau Giay district, Ha Noi
Job tags: Beverage, F&B, Hospitality
Number of positions: 01
Posted 29/02/2024
DETAIL
Pastry Application Advisor
Location: HỒ CHÍ MINH
Job tags: Application, Bakery, F&B, Pastry
Number of positions: 1
Posted 25/02/2024
DETAIL
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1201518548 cấp ngày 07/03/2016 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang