AVAILABLE POSITIONS

Financial Controller
Location: Floor 9, Phu Nu Building, 20 Nguyen Dang Giai, Thao Dien Ward, Dist.2, HCMC, Vietnam
Job tags: finance
Number of positions: 01
Posted 21/06/2024
DETAIL
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1201518548 cấp ngày 07/03/2016 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang