AVAILABLE POSITIONS

IT Helpdesk
Location: Floor 9 , Phu Nu Building, 20 Nguyễn Đăng Giai str., Thảo Điền Ward, District 2, HCM
Job tags: helpdesk, IS, IT
Number of positions: 1
Posted 27/11/2023
DETAIL
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1201518548 cấp ngày 07/03/2016 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang