AVAILABLE POSITIONS

Sales Admin
Location: Phu Nu Building, 20 Nguyen Dang Giai, Thao Dien ward, District 2, HCMC
Job tags: documents, sales admin, sales support
Number of positions: 01
Posted 22/12/2023
DETAIL
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1201518548 cấp ngày 07/03/2016 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang