Job benefit

 • Laptop
 • Annual Leaves
 • Social and other insurances
 • 100% salary & insurances in probation period
 • Promotion opportunities

ABOUT THIS JOB

WORK LOCATION

GO CONG

JOB TYPE

Full-time

JOB LEVEL

Executive

INDUSTRY

F&B, QA/QC, Factory

QUALIFICATION

SALARY

Negotiate

EXPERIENCES

1-2 years

DEPARTMENT

Quality

DEADLINE TO APPLY

28/06/2024

JOB DESCRIPTION

 • Duy trì và cập nhật các tài liệu của Hệ thống chất lượng như: HACCP, FSSC, IFS và các thủ tục về an toàn thực phẩm, các thông tin về luật định.
 • Tiến hành đánh giá nội bộ để đảm bảo nhà máy tuân thủ hệ thống chất lượng.
 • Chuẩn bị cho các cuộc đánh giá bên ngoài, tổng hợp tài liệu và thông báo cho các bộ phận có liên quan.
 • Liên hệ gửi mẫu kiểm nghiệm bên ngoài, kiểm tra và theo dõi kết quả thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng và các kế hoạch kiểm nghiệm khác.
 • Ghi nhận và điều tra tất cả các sự cố chất lượng, sự không phù hợp, các khiếu nại của khách hàng và đưa ra các hành động khắc phục cần thiết.
 • Chuẩn bị các chứng từ chất lượng cho khách hàng (COA, Spec sản phẩm, quy trình sản xuất, bảng câu hỏi của khách hàng…).
 • Tham gia kiểm tra cảm quan sản phẩm, tiến hành phân tích lý hóa, vi sinh nếu cần.
 • Tham gia giám sát sản xuất để đảm bảo tuân thủ hệ thống chất lượng.
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng chất lượng giao.

JOB REQUIREMENT

Trình độ học vấn tối thiểu / Minimum Educational Requirement:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học hoặc bằng cấp khác có liên quan.

Kinh nghiệm làm việc tối thiểu / Minimum Experience Required:

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm hoặc phòng thí nghiệm/ giám định/ công ty cấp chứng nhận.

Yêu cầu đặc biệt / Special Skills Required:

 • Có khả năng phân tích và đánh giá
 • Có kiến thức về các tiêu chuẩn chất lượng như HACCP, ISO, IFS…;
 • Tiếng Anh và tiếng Việt thông thạo, biết tiếng Pháp là một lợi thế.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Job tags:

APPLY JOB

Job title: Nhân viên QA
WORK LOCATION: GO CONG

  YOUR CONTACT INFORMATION
  YOUR RESUME
  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1201518548 cấp ngày 07/03/2016 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang