AVAILABLE POSITIONS

Sales Admin Intern
Location: HỒ CHÍ MINH
Job tags:
Number of positions: 01
Posted 10/06/2024
DETAIL
Nhân viên QA
Location: GO CONG
Job tags:
Number of positions: 01
Posted 10/06/2024
DETAIL
Revenue & AR Accounting
Location: MY THO
Job tags:
Number of positions: 1
Posted 02/04/2024
DETAIL
Business Development Specialist – HORECA
Location: HO CHI MINH
Job tags:
Number of positions: 01
Posted 26/03/2024
DETAIL
E-commerce Executive
Location: HO CHI MINH
Job tags:
Number of positions: 1
Posted 22/03/2024
DETAIL
Sourcing Manager
Location: My Tho
Job tags: Content, manager, Marketing, social media
Number of positions: 01
Posted 15/03/2024
DETAIL
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1201518548 cấp ngày 07/03/2016 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang