VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Nhân viên Tổ chức Sự kiện
Địa điểm: Tầng 9, Toà nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM, Việt Nam
Thẻ công việc: Communication, Event, Marketing
Số lượng vị trí: 01
Viết ngày 08/01/2024
CHI TIẾT
Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh
Địa điểm: Tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, HCM
Thẻ công việc: sales admin, sales support
Số lượng vị trí: 01
Viết ngày 22/12/2023
CHI TIẾT
Chuyên viên Kinh doanh xuất khẩu
Địa điểm: Tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, HCM
Thẻ công việc: Export, International Sales, Sales
Số lượng vị trí: 01
Viết ngày 22/12/2023
CHI TIẾT
Quản lý Mạng xã hội và Nội dung
Địa điểm: Tầng 9, Toà nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM, Việt Nam
Thẻ công việc: Content, manager, Marketing, social media
Số lượng vị trí: 01
Viết ngày 12/12/2023
CHI TIẾT
Nhân viên Mạng Xã hội và Nội dung
Địa điểm: Floor 9, Phu Nu Building, 20 Nguyen Dang Giai, Thao Dien Ward, Dist.2, HCMC, Vietnam
Thẻ công việc: Content, Marketing, social media
Số lượng vị trí: 01
Viết ngày 12/12/2023
CHI TIẾT
Chuyên viên kinh doanh – Kênh phân phối bánh
Địa điểm: Tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, HCM
Thẻ công việc: Bakery, F&B, Food Service, Sales
Số lượng vị trí: 01
Viết ngày 29/11/2023
CHI TIẾT
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1201518548 cấp ngày 07/03/2016 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang